Top Online Danske Kasinoer

Fortrolighedspolitik

OMFANG OG ACCEPT Vilkår og betingelser ("Vilkår" eller "Vilkår og Betingelser"), som er anført nedenfor, definerer juridisk forholdet mellem udbyderen (Os) og besøgende (dig) vedrørende brugen af webstedets indhold https://top10onlinecasinoer.com (" Website" eller "Tjenester"). Læs venligst dette omhyggeligt, da denne tekst etablerer en aftale mellem to parter, og du skal anerkende, at den regulerer adgang til, adgang til og brug af indholdet fra webstedet, og at du accepterede vilkårene og betingelserne. Herved overholder du alle relaterede og gældende regler og bestemmelser vedrørende brugen af webstedets indhold, herunder fortrolighedspolitikken, og dette dokument repræsenterer kontrakten i disse vilkår. HVIS DU IKKE ACCEPTERER VILKÅRENE, DER BESKREVES I DENNE AFTALE, SKAL DU IKKE INDGÅ DETTE WEBSTED, HVERKEN BRUGE NOGEN AF DETS TJENESTER. FOR AT BRUGE DETS INDHOLD OG SERVICE SKAL DU VÆRE 18+ ÅR. LÆS VENLIGST OMHYGGELIGT: DIN BRUG AF INDHOLD OG TJENESTER AF DENNE WEBSTED ER HELT PÅ DIT EGET ANSVAR OG RISIKO. ENHVER DEL AF WEBSTEDET - HERUNDER INDHOLDET OG TJENESTERNE - LEVERES "SOM DE ER". VI TAGER IKKE NOGET ANSVAR FOR TILFÆLDE AF SKADER ELLER TAB PÅ DIG ELLER EN ANDEN PERSON, SOM FØLGER AF DIN BRUG AF DETS INDHOLD OG TJENESTER. VI TAGER IKKE UNDERFORSTÅET NOGET ANSVAR RELATET TIL TREFFET HANDLINGER ELLER TETTE BESLUTNINGER I forbindelse med WEBSTEDETS INDHOLD, TAB, SKADE ELLER NOGEN FORM FOR SKADE FORÅRSAGET AF SÅDANNE HANDLINGER ELLER INDHOLD AF DET. BRUG AF WEBSTEDET OG TJENESTERNE a) Hjemmesiden og relateret indhold er udelukkende tilgængeligt til personlig og non-profit brug, b) Som aftalt vil du bruge hjemmesiden som angivet under vilkårene og betingelserne, herunder gældende love og regler. Du accepterer at tage ethvert ansvar for det 'Brugergenererede indhold', der indebærer eventuelle kommentarer og indlæg, som du har oprettet, samt for den handling, der kan føre til skade eller brud på vilkår og betingelser. Du tager hensyn til andre personers brug og rettigheder, idet du husker på, at din adfærd ikke må bringe dem i fare. Vi forbeholder os retten til at undersøge ethvert påstået brud eller upassende adfærd, som ikke er i overensstemmelse med vilkår og betingelser, og til at rapportere vores resultater til de retshåndhævende myndigheder. c) Enhver uretmæssig handling eller brud på vilkår og betingelser kan føre til dit forbud mod at bruge webstedet i fremtiden. Vi kan også begrænse din brug af hjemmesiden af enhver anden grund og forbeholder os retten til at afslutte din brug af hjemmesiden efter vores eget skøn. I disse vilkår forbeholder vi os også vores ret til ikke at poste eller vise noget indhold, der er oprettet af dig på denne hjemmeside. d) Vi påtager os intet ansvar for opbevaring af det 'Brugergenererede indhold' indsendt eller lagt ud på webstedet. e) Læs omhyggeligt de relevante spil-/kasinooperatørers websteders vilkår for brug og privatlivspolitik for at finde ud af, hvilke af deres tjenester du har tilladelse til at bruge, og hvilke regler du skal overholde (f.eks. specifik status for udlændinge). OPHAVSRET BESKYTTET OPLYSNINGER Undlad venligst at indsende nogen ophavsretsbeskyttet information, herunder brugergenereret indhold, fra tredjemand. Indsend eller indsend ikke oplysninger, der er beskyttet under varemærkeregulering. Vi vil reagere og undersøge ethvert forsøg på krænkelse af tredjeparts rettigheder og vil fjerne alt indhold, der kan blive fastslået som sådan. TREDJEPARTSLINKS Hjemmesiden vil inkorporere links til websteder, der administreres af tredjeparter ("tredjepartswebsteder"), inklusive kommentarer og indlæg indsendt der. Disse links kan være indsendt af os, dig, af andre kunder, Google AdSense eller andre emner. Vi har ingen autoritet eller kontrolmidler til nogen tredjepartswebsteder, der kan linkes til, og vi kan derfor ikke tage noget ansvar for tab eller skader, der kan opstå som følge af besøg på disse websteder. Vi kan modtage provision gennem tilknyttede programmer, der drives af tredjepartswebsteder, men vores deltagelse i ethvert tilknyttet program, der drives af tredjepartswebsteder, er ikke en godkendelse af sådanne tredjepartswebsteder. SÅDAN VURDERER VI Bedømmelse og ranking, der findes på webstedet, og som omfatter indhold som defineret i tidligere afsnit, kombinerer anbefalinger fra brugere, deres synspunkter, vurderinger og kommentarer med vores egen bedømmelse og vurderinger, der genereres gennem algoritmer. For at give disse oplysninger uden at debitere dem yderligere, kan vi generere annonceindtægter fra tjenesteudbydere på webstedet, herunder de tjenesteudbydere, der er rangeret og præsenteret i vores målinger til sammenligning. Derfor afviser vi alle udtrykte garantier og garantier relateret til omsætteligheden, egnetheden, ufuldstændigheden, anvendeligheden eller relevansen af oplysningerne heri. Vi vil maksimere vores indsats for at opdatere oplysningerne og holde dem nøjagtige. Hjemmesiden og relateret indhold leveres 'som det er', og din brug af og tillid til oplysningerne på denne hjemmeside og onlinetjenesterne er helt på eget ansvar og risiko. GARANTIANSVARSFRASKRIVELSE VI NÆGTER SÆRLIGT GARANTIER AF ENHVER ART, RELATET TIL WEBSTEDET, IKKE KUN BEGRÆNSET TIL DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG OMSTÆNDIGHEDER, DER INKLUSIVE SALGBARHED, EGNETHED TIL EN BESTEMT OG BESTEMT GANG. ALT INDHOLD PÅ WEBSTEDET OG RELATEREDE VURDERINGER BETRAGTES 'SOM DET ER', OG DU BRUGER DET PÅ EGET ANSVAR OG RISIKO. DU BØR TAGE ANSVAR FOR ENHVER SKADE PÅ DIT COMPUTERSYSTEM, DER KAN OPSTÅ SOM RESULTAT AF HJEMMESIDES BRUG. VI GARANTERER MULIGVIS IKKE, AT HJEMMESIDE VIL VÆRE TILGÆNGELIG PÅ PERMANENT OG KONTINUERLIG BASIS. VI TAGER HELLER INTET ANSVAR FOR, AT OPLYSNINGER LEVERET PÅ WEBSTEDET ER SANDE, PÅLIDELIGE ELLER TIDIGT, OG VI GARANTERER IKKE FOR AT TAGE NOGEN FORHOLDSREGLER FOR AT KORRIGERE DET. Det samme står for indholdet leveret gennem tredjepartswebsteder, vi er ikke ansvarlige for, at information derfra er baseret på fakta. Vi giver ingen garanti for, at du vil finde nogen tredjepartswebsteder som tilfredsstillende eller for at give resultater, som du måtte søge fra sådanne tredjepartswebsteder. ANSVARSBEGRÆNSNING VI ØNSKER AT GØRE KLART, AT ALLE BESØGENDE, HERUNDER DIG SELV, FORSTÅR, AT VI IKKE VIL TAGE ANSVAR FOR SKADER ELLER TAB, UANSET DET ER DIREKTE, INDIREKTE, FRA UFÆLDIGHEDERNE, VORES HJEMMESIDE. DETTE INKLUDERER OGSÅ DIN TILLIDIGHED PÅ ENHVER AFTALER MED TREDJEPARTS WEBSTEDER, DER ER LINKET TIL VORES. DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING VIL IKKE ÆNDRES, SELV I DE TILFÆLDE, NÅR VI BLIVER INFORMERET OM SKADER ELLER TAB. ERSTATNING Du accepterer ikke at betragte os som harmløse og holde os skadesløs fra eller imod tredjepartskrav, der måtte opstå fra din egen brug af webstedet eller dets indhold, herunder enhver forpligtelse eller omkostninger, der opstår som følge af krav, tab, skader (herunder potentiel), afgifter, domme, sagsomkostninger og advokatsalærer mv. INDHOLDSPOLITIK Denne hjemmeside er kun til underholdningsformål, men kan også indeholde indhold, der kan anses for at være stødende eller ikke opfylder alles smag, og derfor accepterer du at bruge det på egen risiko. Vi gør vores bedste for regelmæssigt at overskue webstedets indhold, inklusive 'Brugergenereret indhold'), inklusive det, du har lagt ud, men vi påtager os ikke ansvar for, hvad der er sagt før. Det er udelukkende dit ansvar at vurdere det indhold, du poster på hjemmesiden, og vi anbefaler eller understøtter ikke noget indhold, der sendes til hjemmesiden. Du har alle rettigheder, kontrol og bemyndigelse til at indsende indhold til webstedet, men vi forbeholder os retten til at overskue og vurdere, om 'Brugergenereret indhold', som er indsendt af dig eller en anden tredjepart, skal fjernes, og dette omfatter (1 ) pornografi eller stødende materialer, (2) pædofili, incest eller bestialitet; (3) trusler om vold; (4) hadefulde ytringer med henvisning til en race, etnisk gruppe, religion, handicappede personer, køn, alder eller seksuel orientering; (5) krænkelse af ophavsret, varemærke eller andre ejendomsrettigheder tilhørende tredjeparter; (6) tredjemands private eller fortrolige oplysninger; og (7) Spam, markedsføring af andre tjenester eller produkter, ondsindet softwarekode (herunder vira eller malware). DIVERSE Hvis der er en sektion eller bestemmelse i vilkårene og betingelserne, der anses for ulovlige, uacceptable eller uhåndhævelige, bør de genovervejes og udelukkes, samt betragtes som ikke-anvendelige og erstattes med en klausul eller bestemmelse, der ligner så meget som muligt i overensstemmelse med med den almindelige praksis, der er relateret til dette felt. De resterende krav skal ikke påvirkes af dette og betragtes som ulovlige, ugyldige eller uhåndhævelige og skal forblive fuldt ud gyldige og gennemtvingelige. Efter ovenstående dele afviser vi enhver form for garanti og vil derfor holdes skadesløs fra ethvert ansvar afledt af ovenstående punkter og andre problemer, der måske ikke er medtaget i dette dokument. KONFLIKTLØSNING Ingen af parterne, din eller os, vil deltage i et gruppesøgsmål eller voldgift på klassen for krav, der er omfattet af denne aftale. Du accepterer ikke at deltage i krav indgivet af en privat advokat eller i konsoliderede krav, der involverer krav indgivet af en anden person, hvis vi er en behandlet part. Federal Arbitration Act dokumentet, hvorunder enhver tvistløsning vil deltage. Dom kan træffes ved enhver domstol med kompetent jurisdiktion og praksis. Ikke desto mindre vil voldgiftsdommeren ikke have autoritet til at tilkende erstatning, retsmidler eller kendelser, der er i strid med disse vilkår og betingelser. Du skal oplyse dit navn og din bopælsadresse samt en tydelig erklæring om, at du ønsker at fravælge denne voldgiftsaftale. Hvis forbuddet mod gruppesøgsmål og andre krav anlagt på vegne af tredjeparter anses for ikke at kunne håndhæves, vil alt det tidligere sprog, der er relateret til voldgiftsafsnittet, være ugyldigt og annulleret. Denne voldgiftsaftale vil fortsætte opsigelsen af vores gensidige forhold. Disse vilkår og betingelser er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovene i Det Forenede Kongerige, uden at give virkning til nogen principper om lovkonflikter, og VIL SPECIFIKKE IKKE VÆRE STYRET AF DE FORENEDE NATIONERS KONVENTIONER OM KONTRAKTER OM INTERNATIONALT SALG AF VARER, HVIS ANDET ER GÆLDENDE. I tilfælde af at du ønsker voldgift i forhold til disse vilkår og betingelser, skal du gøre det ved domstolene i London, Storbritannien. Enhver sagsgrund, du måtte have i forbindelse med tjenesten, er tidsbegrænset til et (1) år fra den opståede hændelse og vil blive permanent spærret bagefter. Hvis Os ikke håndhæver nogen rettigheder eller skrider til handling mod dig i tilfælde af et brud heri, vil det ikke blive betragtet som et afkald på sådanne rettigheder eller af efterfølgende handlinger i tilfælde af fremtidige brud. TILGÆNGELIGHED Tilgængeligheden og driften af webstedet og dets tjenester afhænger af mange faktorer, herunder kommunikationsnetværk. Vi påtager os intet ansvar, hverken garanterer, at hjemmesiden vil fungere på kontinuerlig basis uden forstyrrelser eller afbrydelser, eller at den vil være fejlfri. ÆNDRINGER PÅ WEBSTEDET Vi bevarer også vores ret til at ændre, rette, ændre, forbedre, forbedre og foretage andre ændringer relateret til webstedets indhold og dets tjenester, på midlertidig eller permanent basis. Du skal desuden anerkende, at indhold eller tjenester relateret til webstedet kan være genstand for ændring, eller udvidet af hensyn til funktionaliteten, eller fjernet til enhver tid uden varsel til dig eller til nogen tredjepart. MODIFIKATIONER Betingelserne og denne fortrolighedspolitik definerer hjemmesidens brugspolitik. Vi kan også ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid, så du skal kontrollere indholdet og bestemmelserne regelmæssigt. Vi kan ændre dem efter vores eget valg, ved at offentliggøre den ændrede version på hjemmesiden eller ved at indhente dit samtykke til ændringer, som kan være påkrævet af gældende lovgivning. Vi vil bemærke enhver ændring, der mærker det som 'Sidst revideret', og når du bemærker dette og fortsætter med at bruge webstedet, demonstrerer du din accept af og samtykke til at være bundet af disse ændringer. MINÅRIGE For at bruge hjemmesiden og tjenesten skal du være over atten (18) år. Vi indsamler ikke meningsfuldt oplysninger fra børn under denne alder, og vi forbeholder os retten til at anmode om bevis for alder på et hvilket som helst tidspunkt.