Top Online Danske Kasinoer

Betingelser

Regler og Vilkår

 

GODKJENNING OG OMFANG

Vilkårene og reglene nedenfor, danner en juridisk avtale mellom oss som er bindene mellom oss og deg hver gang du bruker våre tjenester og nettside. Derfor er det viktig at du tar deg tiden til å lese veldig nøye gjennom dem. Når du besøker, kobler deg til eller bruker nettsiden bekrefter dette at du har lest og forstått reglene og vilkårene, blant annet personvern vilkårene, og at du aksepterer å være bundet av dem og forholde deg til alle de aktuelle lovene og regulering om bruk av nettsiden. Du bekrefter at disse reglene/vilkårene er en bindene avtale mellom oss – top10onlinecasinoer.com, og deg.

OM DU IKKE GODTAR VILKÅRENE SÅ MÅ DU IKKE ÅPNE, SKAFFE TILGANG TIL ELLER BRUKE NETTSIDEN ELLER NOEN AV DE TJENESTENE. MAN MÅ VÆRE OVER 18 ÅR FOR Å BRUKE NETTSIDEN.

VIKTIG: INNHOLDET, NETTSIDEN OG TJENESTENE OG NOEN DELER ELLER FUNKSJONER AV DISSE TILBYS KUN “SOM DE ER”. VI ØNSKER IKKE Å VÆRE ANSVARLIG FOR DIVERSE SKADER ELLER TAP FOR DEG ELLER NOEN ANDRE PEROSNER SOM RESULTAT AV DIN BRUK ELLER FORBINDELSE TIL NETTSIDEN OG TJENESTENE SOM FINNES HER. BRUKEN DIN AV NETTSIDEN OG TJENESTENE ER PÅ EGET ANSVAR. RETTIGHETENE TIL INNHOLDET SOM FINNES PÅ NETTSIDEN OG TJENESTENE ER VÅRE. VI ØNSKER IKKE, Å UTTRYKKE, GODKJENNE, KOMME MED ANBEFALING ELLER PÅ ANDRE MÅTER TA ANSVAR FOR EVENTUELLE AVGJØRELSER SOM TAS/IKKE TAS PÅ GRUNN AV INNHOLD SOM ER TILGJENGELIG HER, SAMTIDIG TAR VI IKKE ANSVAR FOR TAP/SKADER SOM KAN OPPSTÅ SOM ET RESULTAT ELLER I FORBINDELSE MED SLIKE TILTAK OG INNHOLD.

 

BRUKEN AV NETTSIDEN OG TJENESTENE

  1. Nettsiden og innholdet som er tilgjengelig for deg til privat og ikke til kommersiell bruk.
  2. Du aksepterer å bruke nettsiden som gitt i disse vilkårene og i henhold til gjeldene lover og forskrifter. Du er alene ansvarlig for kommentarer og ting du legger ut på siden. Du er ansvarlig for handlinger som bryter eller kan tolkes som bruk på disse reglene, og dermed bli holdt ansvarlig for dette. Du får ikke bruke nettsiden på måter som kan være forstyrrende for bruken av nettsiden for andre brukere. Vi beholder retten til å etterforske brudd på våre vilkår, og rapportere brudd til myndighetene. C) Vi kan hindre deg fra å bruke nettsiden om vi blir klar over handlinger som bryter eller som kan tolkes som brudd på slike vilkår. Vi kan blant annet begrense bruken av nettsiden av hver annen grunn, og beholde retten til eventuelt å avslutte din bruk av nettsiden etter egen vilje.

 

INFO SOM ER OPPHAVSBESKYTTET

Du har ikke lov å sende eller laste opp alle former for informasjon som ikke eies av deg og som er beskyttet av lov om opphavsrett eller varemerker. Klager angående krenkelser av opphavsretten eller varemerket vil vi undersøke og eventuelt fjerne innholdet om vi fastslår at dette har skjedd.

 

LINKER TIL TREDJEPART

Nettsiden kan inneholde linker til nettsiden som er drevet av tredjepart, i tillegg til vurderinger og kommentarer av tredjeparter. Linker som dette kan legges ut av oss eller andre brukere, Google adsense eller andre parter. Vi har ikke kontroll over tredjeparts nettsider som linkes til fra nettsiden. Vi er heller ikke ansvarlige for tap/skader som kan oppstå ved å gå på slike tredjeparts nettsider via linker på nettsiden. Vi kan få provisjon gjennom agenttjenester som drives av tredjeparter. Medlemskapet vår i slike partnerprogram er drevet av tredjeparter og er ikke en anbefaling av nettsiden til en slik tredjepart.

 

VÅRE VURDERINGSMÅTER

Vurderinger som finnes på nettsiden, er kombinasjoner av anbefalinger basert på brukere sine opplevelser, karakterer, visninger og kommentarer, i tillegg til våre egne algoritmer. For å ha mulighet til å gi deg slik info helt gratis generer vi inntekter fra annonser. Vi tar ikke ansvar for ting uttrykt i denne teksten. Vi gjør hele tiden vårt eneste for å kunne holde infoen så oppdatert og nøyaktig som overhode mulig. Denne nettsiden og tjenestene blir levert som de er, og bruken er på egen risiko.

 

FRASKRIVELSE AV GARANTI

VI LEVERER IKKE UT NOEN SOM HELST FORM FOR GARANTI FOR NETTSIDEN ELLER TJENESTENE. INNHOLDET OG VURDERINGENE BLIR LEVERT SOM DEM ER OG DU BRUKER DEM PÅ EGET ANSVAR. OM DU ØNSKER Å VÆRE ANSVARLIG FOR SKADER PÅ DATASYSTEMER SOM OPPSTÅR SOM FØLGER AV BRUKEN TIL NETTSIDEN. VI KAN IKKE GARANTERE FOR AT NETTSIDEN VIL VÆRE TILGJENGELIG PÅ KONTINUERLIG BASIS. VI KAN HELLER IKKE GARANTERE FOR AT INNHOLDET OG INFOEN PÅ NETTSIDEN ER 100% KORREKT. Det er ingen garanti for at vi vil rette opp eventuelle feil, mangler eller utelatelser på nettsiden. Vi kan heller ikke garantere for at vurderinger av tredjepartssider er saklige, vurderingene våre av tredjeparter er kun basert på vår egen erfaring med slike nettsiden, samt innspill fra andre parter og annen undersøkelse som er utført av oss. Vi kan heller ikke garantere for at du vil være tilfredsstilt med tredjepartsider eller få resultatene du måtte ønske.

 

BEGRENSNING AV ANSVAR

DU SIER DEG ENIG I OG FORSTÅR AT VI OVERHODE IKKE ER ANSVARLIGE FOR ALLE FORMER FOR SKADER SOM KAN OPPSTÅ VED BRUK AV NETTSIDEN ELLER TJENESTENE SOM TILBYS SAMT DIN BRUK AV TREDJEPARTSSIDER. DENNE BEGRENSNINGEN AV ANSVAR SKAL IKKE REDIGERES SELV OM VI ER BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ SKADER ELLER TAP.

 

KRAV FOR ERSTATNING

Du sier deg enig i å holde oss fri for ansvar mot alle krav som kan muligens oppstå fra tredjeparter eller som på andre måter kan relateres til bruken din av nettsiden, inkludert alle typer erstatningskrav eller kostnader.

 

RETNINGSLINJER FOR INNHOLD

Du sier deg enig i at nettsiden kun er laget for underholdningsformål, og at det kan finnes innhold som kan oppfattes som støtende eller upassende, i tillegg til at all bruk av nettsiden er på egen risk. Vi gjør hele tiden vårt beste for å overvåke nettsiden og innholdet. . Det er ditt eget ansvar å gå gjennom innhold som du sender til nettsiden. Vi støtter ikke innhold som bli innsendt til nettsiden. Du bekrefter og garanterer for at du har alle rettigheter for å sende dette innholdet. Vi beholder retten til å gå gjennom/fjerne innhold som sendes til nettsiden av brukere som inneholder eller referanser (1) pornografi eller uanstendig materiale, (2) pedofili, incest eller bestialitet; (3) trusler om vold; (4) hatske referanser til en rase, etnisk gruppe, religion, uføre, kjønn, alder eller seksuell legning; (5) krenker opphavsrett, varemerke eller andre eiendomsrettigheter til en annen; (6) privat eller konfidensiell informasjon fra en annen person; og (7) Spam, markedsføring for andre tjenester eller produkter, ondsinnede programmer.

 

ANNET

Noen deler eller bestemmelser i disse vilkår og betingelsene som finnes å være ulovlige, ugyldige eller som ikke kan håndteres, skal bli utelukket og ses på som ubrukelig til omfanget av en slik ulovlighet, og dermed erstattes med en klausul/bestemmelse så lik som det lar seg gjøre av den ulovlige eller ugyldige delen, i henhold til praksisen for dette feltet. Bestemmelsene ovenfor kan ikke endres, til tross for at dem kan være ulovlig, ugyldig eller ikke mulig å håndtere, så de skal fortsette å være fullt gyldige og gjeldene. Etter punktene ovenfor, fraskriver vi oss alt av garanti og vil derfor ikke holdes ansvarlig i henhold til punktene.

 

LØSNING AV KONFLIKTER

Vi eller du deltar ikke i gruppesaksmål eller meglinger for krav som nevnes i avtalen. Du godtar å ikke delta i krav fremsatt av enhver person, hvis vi er en del av saken. Bestemmelser i slike tvisteløsninger vil bli lagt under den nasjonale reguleringen i henhold til slike saker. Dommer kan ankes i enhver rett som har kompetent jurisdiksjon. Ikke avhengig av andre bestemmelser under den gjeldene rett, så vil ikke mekleren ha rett til å dele ut noen former for skadeserstatninger. Du er nødt til å inkludere navn og adresse, og en klar beskrivelse på at du ikke vil være med på denne saken. Hvis forbudet, og andre krav som er nevnt ovenfor ikke lar seg håndheve, vil alle foregående punkter nevnt i denne meglingssaken være ugyldig. Denne saken vil være gjeldene også etter at du har avsluttet bruken din hos oss. Vilkårene reguleres og tolkes i samsvar med lovverket i Storbritannia, uten at det blir tatt hensyn til prinsipper om lov konflikter, OG VIL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VÆRE UNDERLAGT FN SINE KONVENSJONER OM KONTRAKTER FOR INTERNASJONALT SALG AV VARER, SOM ELLERS ER GJELDENE. For hver handling ved lov eller penger relatert til meglingsbestemmelser som er i disse reglene eller om du ønsker å melde deg ut av avtalen, sier du deg enig å løse tvister du har med oss i domstolene som er i London, Storbritannia, og å følge den personlige jurisdiksjonen til domstolene i London i den hensikt å megle i alle slike tvister. Søksmål som du har i forbindelse med tjenesten er begrenset til 1 år fra hendelsen, og vil dermed etter dette bli permanent borte. Om vi ikke håndterer rettigheter eller setter i gang tiltak mot deg i tilfelle brudd, skal ikke dette ansen som en fraskrivelse av rettigheter eler følge etter handlinger om framtidige brudd.

 

TILGJENGELIGHET

Tilgjengelighet og funksjonaliteten til nettsiden/tjenestene er avhengig av forskjellige faktorer, som blant annet kommunikasjonsnettverk. Vi kan ikke garantere for at nettsiden vil virke eller være tilgjengelig til hver tid, uten forstyrrelser/avbrudd og det samme gjelder at siden er fri for feil.

ENDRINGER SOM GJØRES PÅ NETTSIDEN

Vi kan endre på siden på enhver måte uten forvarsel til enhver tid. Du godtar også at innholdet/funksjonene tilgjengelig på siden kan bli endret uten at du blir informert. Du godtar også at vi ikke er eller kan holdes ansvarlige.

 

REDIGERINGER

Vi beholder retten til å endre på regler og vilkårene til nettsiden til enhver tid, så være vennlig å sjekk nettsiden ved jevne mellomrom. Vi kan endre på reglene til hver tid etter vår egen vilje ved å legge ut det nye innholdet på nettsiden, eller ved å hente din samtykke i henhold til lovene som gjelder. Endringer til personvernreglene gjelder fra den siste oppgitte siste besøks dato, og videre bruk av nettsiden etter denne datoen gjelder som en samtykke til disse endringene.

 

MINDREÅRIGE

Du må være over 18 år for å bruke nettsiden. Vi beholder retten til å spørre etter bevis for alder, slik at det er mulig for oss å bekrefte at mindreårige ikke bruker nettsiden eller tjenestene.